Labs2020

Sustainable Business

Besök oss: Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm House of Innovation Tele: +46763919956  |   E-post: info@labs2020.com

Om Oss


Vad är labs2020?


Labs2020 är ett projektbaserat företag startat 2011 bestående av ett flertal intressenter knutna till näringsliv, samhälle, organisationer och högskola. Namnet bygger på årtalet 2020 och startade med syftet för företag att lyfta verksamheter och innovationer, samt skapa projekt, lab och företag som tydligt avser att uppnå EU:s satta 2020-mål. EU:s samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska rådet har dessutom ställt sig bakom målet att EU ska minska utsläppen av växthusgaser med mellan 80-95 procent till 2050, varav minst 80 procent inom regionen. Förslag är att EU ska vara klimatneutralt 2050, klimatdelmålet till 2030 höjs från 40 procent till 60 procent och att det införs ett delmål till 2040 (förslag senast 2023) och att det också införs en klimatbudget, som visar hur stort utsläppsutrymme som finns kvar. EU kommer bli världens första kontinent som blir klimatneutral till år 2050

Tjänster

Vårt huvudsakliga affärsområde är inom management. För att lyckas med innovationer, entreprenörskap och förena olika kompetenser till lyckade projekt krävs god ledarskap och en tydlig processmetodik. Vår uppgift är att i ett tidigt skede erbjuda vår processmetodik för att skapa ett långsiktigt samarbete med morgondagens tillväxtföretag.

Labs2020 sätter ihop projektgrupper, konstellationer och lab för att starta projekt som aktivt arbetar för att uppnå EU:s satta mål.

Mötesplats

Vi vill nå ut till så många som möjligt, därför arrangerar vi också konferenser, föreläsningar och workshops hos olika företag, mässor och konferenser för att aktivt skapa utvecklande möten mellan olika intressenter.

Gränsöverskridande kunskap kan förändra och skapa fler hållbara arbetstillfällen!

Investera

Investera i våra portföljer

Labs2020 planerar att främst presentera ett antal hållbara företag som vi anser har stor potential att växa. Vissa av dessa företag kommer vi öppna upp för allmänhet och företag att kunna investera i.

Sverige befinner sig i en unik global situation där vi inom flera olika miljöområden är världsledande. Vi har tekniken och kunnandet. Marknaden är redo och väntar. För de företag som försöker ta sig in på dessa marknader finns det enorma möjligheter både vad gäller tillväxt och att vara delaktig i en världsomfattande verksamhet. 

Vilket avser innovativa produkter och tjänster med stor kommersiell potential som minskar förbrukningen av naturens resurser.


Här kommer ni snart ha möjligheten att vara med och skapa framtidens tillväxtföretag med främst inriktning på miljö, men även inom medicin och IT som gemensamt skall vara hållbart.


Investeraravdrag

Investeraravdraget görs som ett avdrag i inkomstslaget kapital. Detta innebär att ett underlag på 1,3 miljoner kronor ger ett avdrag på 650 000 kronor som motsvarar en sänkt skatt på 650 000 x 30 % = 195 000 kronor.

Det har införts en ny regel för att inbetalningen alltid ska ge ett avdrag på 15 procent, under förutsättning att det finns andra inbetalda skatter. Regeln säger att om andelsägaren gjort ett investeraravdrag ska skatten minskas med 30 procent av den del av underskottet som motsvarar avdragsbeloppet.Forum

Här kommer vi snart öppna ett forum för investerare, innovatörer och entreprenörer.

Parallellt arbetar vi med att nå ut till “alla”, inte bara Samhälle, Organisation, Näringsliv och Högskola utan också till allmänheten. Därför har vi öppnat ett forum för “alla” idéer, för att skapa en långsiktig och hållbar tillväxt för en grönare framtid

Välkommen till vårt forum, ett lab där vi tillsammans kan skapa hållbar tillväxt. Vi har redan satt igång men väntar på dina idéer och tankar. Skicka tankar och idéer, så återkommer vi till er.

Är du intresserad?

Finansiering


Vår expertis är främst inom Clean Tech (miljöteknik) & digitalisering men även inom social entreprenörskap, vilket olika initiativ kan förändra till ett mer hållbart samhället.


Genom vår samverkan med expertis inom Corporate Finance, Offentlig Finansiering och i synnerhet EU-Finansiering öppnar vi upp möjligheten för entreprenörer att finansiera expansion, produktutveckling eller marknadsföring.


Gör din anmälan!

   

Projekt

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt Corporate Finance samarbete och expertis inom offentliga medel öppnar vi upp möjligheten för entreprenörer att finansiera expansion, produktutveckling eller marknadsföring.

 

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt nätverk av expertis analyserar vi innovationen, ser över en strategi för utveckling, marknadsföring och corporate branding.

 

Bookmark and Share

Anmäl ett intresse!

Genom vårt Corporate Finance i samverkan öppnar vi upp möjligheten att investera direkt i våra onoterade bolag.